Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych - Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu


Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2019 r.

Opracowania dotyczące zawodów deficytowych i nadwyżkowych zamieszczone na stronie internetowej są również dostępne w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Urzędu (ul. Słowackiego 2, Jarosław) w pokoju 208.
Załączniki
Informacja sygnalna za I półrocze 2019 r. (pdf, 28 KB)
Informacja sygnalna za II półrocze 2019 r. (pdf, 28 KB)

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2018 r.

Opracowania dotyczące zawodów deficytowych i nadwyżkowych zamieszczone na stronie internetowej są również dostępne w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Urzędu (ul. Słowackiego 2, Jarosław) w pokoju 208.
Załączniki
Informacja sygnalna za I półrocze 2018 r. (pdf, 28 KB)
Informacja sygnalna za II półrocze 2018 r. (pdf, 29 KB)
Informacja sygnalna za 2018 r. (pdf, 29 KB)
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2018 r. (pdf, 2589 KB)

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2017 r.

Opracowania dotyczące zawodów deficytowych i nadwyżkowych zamieszczone na stronie internetowej są również dostępne w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Urzędu (ul. Słowackiego 2, Jarosław) w pokoju 208.
Załączniki
Informacja sygnalna za I półrocze 2017 r. (pdf, 29 KB)
Informacja sygnalna za II półrocze 2017 r. (pdf, 30 KB)
Informacja sygnalna za 2017 r. (pdf, 28 KB)
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2017 r. (pdf, 4145 KB)

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2016 r.

Ze względu na ponowne naliczanie tabel przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, "Informacja sygnalna za II półrocze 2016 roku" w porównaniu do danych opublikowanych w dniu 27.02.2017 r. uległa zmianie. Udostępniona obecnie "Informacja sygnalna za II półrocze 2016 roku" stanowi korektę danych z dnia 10.04.2017 r.

Opracowania dotyczące zawodów deficytowych i nadwyżkowych zamieszczone na stronie internetowej są również dostępne w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Urzędu (ul. Słowackiego 2, Jarosław) w pokoju 208.
Załączniki
Informacja sygnalna za I półrocze 2016 r. (pdf, 29 KB)
Informacja sygnalna za II półrocze 2016 r. (pdf, 28 KB)
Informacja sygnalna za 2016 r. (pdf, 28 KB)
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2016 r. (pdf, 4306 KB)

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2015 r.

W wyniku ponownego naliczenia tabel przez MRPiPS za 2015 rok, dokonano korekty danych zawartych w opracowaniu  "Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015 r."

Opracowania dotyczące zawodów deficytowych i nadwyżkowych zamieszczone na stronie internetowej są również dostępne w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Urzędu (ul. Słowackiego 2, Jarosław) w pokoju 208.
Załączniki
Informacja sygnalna za I półrocze 2015 r. (pdf, 28 KB)
Informacja sygnalna za II półrocze 2015 r. (pdf, 28 KB)
Informacja sygnalna za 2015 r. (pdf, 28 KB)
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015 r. (pdf, 3175 KB)

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2014 r.

Ze względu na zmianę metodologii, za 2014 rok nie była opracowywana II część Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych dotycząca absolwentów szkół.

Opracowania dotyczące zawodów deficytowych i nadwyżkowych zamieszczone na stronie internetowej są również dostępne w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Urzędu (ul. Słowackiego 2, Jarosław) w pokoju 208.
Załączniki
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 r. (pdf, 1627 KB)
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2014 r. (pdf, 1191 KB)

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2013 r.

Opracowania dotyczące zawodów deficytowych i nadwyżkowych zamieszczone na stronie internetowej są również dostępne w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Urzędu (ul. Słowackiego 2, Jarosław) w pokoju 208.
Załączniki
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 r. (pdf, 1386 KB)
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2013 r. (pdf, 938 KB)
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych cz. II - absolwenci 2013 r. (pdf, 1172 KB)

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2012 r.

Opracowania dotyczące zawodów deficytowych i nadwyżkowych zamieszczone na stronie internetowej są również dostępne w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Urzędu (ul. Słowackiego 2, Jarosław) w pokoju 208.
Załączniki
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 r. (pdf, 557 KB)
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2012 r. (pdf, 569 KB)
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych cz. II - absolwenci 2012 r. (pdf, 674 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę