Urząd - Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu


Aktualności

 • Ogłoszenie o zmianie danych adresowych urzędu

  Informujemy, że od dnia 27.09.2023 r. obsługa bezpośrednia Klientów w kontekście zgłaszania Krajowych Ofert Pracy, usług EURES, Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz zatrudniania cudzoziemców będzie prowadzona w głównym budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu przy ul. Juliusza Słowackiego 2.   OFERTY PRACY ...

 • Europejski Rok Umiejętności 2023 - grupowa informacja zawodowa pt. „Kształcenie ustawiczne i podnoszenie umiejętności zawodowych”

  Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu zaprasza osoby bezrobotne na zajęcia, które odbędą się w ramach grupowej informacji zawodowej pt. „Kształcenie ustawiczne i podnoszenie umiejętności zawodowych". Grupowa informacja zawodowa odbędzie się w dniu 29.11.2023 roku o godz. 9 00 oraz 10 00 . Zgodnie z projektem oraz...

 • Informacja o wydłużeniu oceny wniosków dot. przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

  Zgodnie z § 7 ust. 9 „Zasad przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu w roku 2023" informuję, że termin rozpatrzenia złożonych wniosków o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego podczas naboru prowadzonego w terminie od 19.06.2023 r. do 20.06.2023 r. zostaje...

 • Badanie oceny kompetencji cyfrowych u osób do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje, że od dnia 20.04.2023 roku każda osoba do 30 roku życia zostanie objęta badaniem oceny kompetencji cyfrowych. Badanie kompetencji cyfrowych nastąpi podczas wizyty u doradcy klienta indywidualnego. Ocena umiejętności cyfrowych będzie polegać na wypełnieniu 2 ankiet znajdujących...

 • Informacja nt. spotkania informacyjnego 3PBOT

  W dniu 14.03.2023 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu odbyło się spotkanie z przedstawicielkami 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.  Podczas spotkania osoby zainteresowane powołaniem do Terytorialnej Służby Wojskowej mogły uzyskać wyczerpujące informacje na temat zasad rekrutacji oraz formy służby.   ...

 • Informacja o wydłużeniu oceny wniosków dot. przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

  Zgodnie z § 7 ust. 9 „Zasad przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu w roku 2023" informuję, że termin rozpatrzenia złożonych wniosków o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego podczas naboru prowadzonego w terminie  od 08.02.2023 r. do 10.02.2023 r. zostaje...

 • Strona internetowa dla obywateli Ukrainy oraz pracodawców zainteresowanych ich zatrudnieniem.

   Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM), która jest częścią systemu ONZ i międzyrządową organizacją promującą uporządkowane migracje uruchomiła stronę internetową: https://poland.iom.int/pl/micro/legalna-praca-w-polsce Strona zawiera praktyczne informacje o procesie poszukiwania pracy, tworzenia CV oraz prawnych...

 • Informacja na temat priorytetów KFS w 2023 roku

  Minister właściwy ds. pracy określił następujące priorytety wydatkowania KFS w 2023 r:   1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców. 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy. 3. Wsparcie...

 • Darmowy kurs języka polskiego po ukraińsku

  Departament Rynku Pracy MRiPS uprzejmie informuje, że w serwisie  #PomagamUkrainie zamieszczony został link do darmowego kursu języka polskiego po ukraińsku dostępnego w aplikacji mobilnej i poprzez przeglądarkę. Adres strony: https://pomagamukrainie.gov.pl/potrzebuje-pomocy/tlumaczenia ...

 • Europejska Pula Talentów - pomoc dla Ukrainy

  Jesteś osobą z Ukrainy, która opuściła swój kraj z powodu wojny i jesteś objęta/objęty ochroną czasową? Jesteś polskim pracodawcą poszukującym pracowników z Ukrainy? Unijny projekt pilotażowy „EU Talent Pool – Pilot" jest dla Was! Miliony ludzi uciekających przed rosyjską agresją na Ukrainę znalazły...

Wyświetlanie 1 - 10 z 38 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę