Urząd - Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu


Aktualności

 • Informacja o wydłużeniu terminu oceny wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

  Inormujemy, że z uwagi na obecną sytuację w Polsce tj. obowiązujący stan epidemii ocena wniosków zostaje wstrzymana. Wnioski zostaną rozpatrzone w najbliższym możlwym terminie. Decyzja o sposobie rozpatrzenia wniosku zostanie każdorazowo poprzedzona indywidualną weryfikacją i analizą bieżącej sytuacji Wnioskodawcy...

 • Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy - UWAGA AKTUALIZACJA 26.03.2020 r. - opisany sposób rejestracji bez podpisu!!!

  Od 23 marca 2020 r. do odwołania rejestracji będzie można dokonać wyłącznie poprzez wortal https://praca.gov.pl . Bardzo prosimy, aby dokonywać pełnej rejestracji tj. z podpisem potwierdzonym profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Procedura rejestracji nie jest skomplikowana. Być może jesteście...

 • Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny

  Zachęcamy osoby, które chcą zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu jedynie celem uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego, do przemyślenia swojej decyzji i uwzględnienia możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia przez członka rodziny.   Kogo można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny: ...

 • Informacja o wydłużeniu oceny wniosków KFS

  Zgodnie z §7 ust. 10 „Zasad przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu w roku 2020" informuję, że termin rozpatrzenia złożonych wniosków o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego podczas naboru w terminie 20 - 24 luty 2020 zostaje wydłużony do 60 dni od daty...

 • Usługi dostępne na praca.gov.pl

    L.p. Symbol formularza Przeznaczenie formularza  1. PSZ - KRB Zgłoszenie do rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy  2. PSZ - KRBU Uzupełnienie załączników do wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba lub poszukująca pracy  3. PSZ - ZPP Zgłoszenie podjęcia...

 • Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwolenia na pracę sezonową

  Sposób złożenia oraz odebrania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: Przez https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup - dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP: w przypadku wyrażenia zgody na kontakt za pośrednictwem portalu praca.gov.pl: ...

 • Spis najważniejszych telefonów

  Sekretariat – tel. 16 621 21 88 wew. 109 Obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – tel. 16 621 21 88  wew. 109 Oferty pracy w tym związane z informacją starosty o braku możliwości zapewnienia zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – tel. 16 623 41 52 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – tel. 16 623 41...

 • Informacje dla pracodawców

  Prosimy o korzystanie z narzędzi teleinformatycznych. Niezbędne dokumenty należy składać za pośrednictwem: EPUAP – podpis elektroniczny Poczty Polskiej – podpis tradycyjny Skrzynki odbiorczej przy głównym wejściu do budynku urzędu (Uwaga! Brak potwierdzenia nadania i przyjęcia korespondencji) – podpis tradycyjny ...

 • Sposób uzyskania profilu zaufanego

    O tym jak założyć Profil Zaufany -  przeczytasz tutaj https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany Przez Internet, jeśli masz: konto w systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego, tj.:     kwalifikowany podpis elektroniczny.   W punkcie...

 • Obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy

  Wszystkie wizyty związane z potwierdzeniem gotowości do pracy zostają zastąpione kontaktem telefonicznym lub przełożone na inny termin. Doradcy klienta skontaktują się z osobami, które mają wyznaczone terminy wizyt w najbliższym czasie i ustalą szczegóły. W razie braku takiego kontaktu przed wyznaczonym terminem wizyty, można...

Wyświetlanie 1 - 10 z 24 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę