Opracowania, analizy i raporty - Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu


Inne analizy i statystyki

Analizy i opisy sytuacji na lokalnym rynku pracy

Analizy roczne opracowane zostały w oparciu o dane statystyczne gromadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu.
W analizach zawarto informacje dotyczące między innymi: kształtowania się stopy bezrobocia, liczby i struktury osób zarejestrowanych w tut. Urzędzie, napływu ofer pracy, działalności aktywizacyjnej tut. Urzędu.
Opracowania zamieszczone na stronie internetowej są również dostępne w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Urzędu (ul. Słowackiego 2, Jarosław) w pokoju 208. 
Załączniki
Rynek pracy powiatu jarosławskiego w 2013 r. (pdf, 1235 KB)
Rynek pracy powiatu jarosławskiego w 2014 r. (pdf, 2156 KB)
Rynek pracy powiatu jarosławskiego w 2015 r. (pdf, 2760 KB)
Rynek pracy powiatu jarosławskiego w 2016 r. (pdf, 2791 KB)
Rynek pracy powiatu jarosławskiego w 2017 r. (pdf, 3099 KB)
Informacja o korekcie - Rynek pracy powiatu jarosławskiego w 2017 r. (pdf, 207 KB)
Rynek pracy powiatu jarosławskiego w 2018 r. (pdf, 3200 KB)

Analizy, raporty, badania wykonywane na zlecenie

Badanie określające zapotrzebowanie na zawody na jarosławskim rynku pracy - raport cz. I
Realizator badania BIOSTAT

Badanie określające zapotrzebowanie na zawody na jarosławskim rynku pracy - raport cz. II
Realizator badania BIOSTAT

Analiza rynku pracy w powiecie jarosławskim na podstawie badań
Zakres analizy:
I. Bierni zawodowo
II. Rolnicy
III. Jednostki samorządu terytorialnego
Realizator badania Fundacja Level Up

Badania zamieszczone na stronie internetowej są również dostępne w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Urzędu (ul. Słowackiego 2, Jarosław) w pokoju 208. 

 
Załączniki
Badanie określające zapotrzebowanie na zawody na jarosławskim rynku pracy - raport cz. I (pdf, 1722 KB)
Badanie określające zapotrzebowanie na zawody na jarosławskim rynku pracy - raport cz. II (pdf, 1573 KB)
Analiza rynku pracy w powiecie jarosławskim na podstawie badań (pdf, 1374 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę