Wydziały - Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu


Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu jako jednostka organizacyjna powiatu wchodzi w skład administracji zespolonej Powiatu Jarosławskiego.

Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką sektora finansów publicznych działającą w formie jednostki budżetowej. Nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Zarząd Powiatu Jarosławskiego. Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Struktura organizacyjna PUP

Kierownictwo urzędu

Stanowisko Imię
i nazwisko
Nr pokoju  Nr tel.
Dyrektor Ewelina Olejarz 108 +48 16 734 11 11 wew. 200
Z-ca Dyrektora Edyta Kalemba 106 +48 16 734 11 11 wew. 200

Wydział Organizacyjno - Administracyjny (PO)

Stanowisko Nr pokoju Nr tel.
Kierownik wydziału 201 +48 16 734 11 11 wew. 268

Wydział Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń (PE)

Stanowisko Nr pokoju Nr tel.
Kierownik wydziału 301 +48 16 734 11 11 wew. 205
Z-ca Kierownika wydziału 301 +48 16 734 11 11 wew. 206

Wydział Finansowo - Księgowy (PF)

Stanowisko Nr pokoju Nr tel.
Główny księgowy 310 +48 16 734 11 11 wew. 275
Z-ca Głównego ksiegowego 311 +48 16 734 11 11 wew. 276

Wydział Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) wraz z wchodzącymi w jego skład referatami

Stanowisko Nr pokoju Nr tel.
Kierownik wydziału 204 +48 16 734 11 11 wew. 201

Referat Obsługi Klienta Indywidualnego (RB)

Kierownik referatu 206 +48 16 734 11 11 wew. 202

Referat Obsługi Klienta Instytucjonalnego (RP)

Kierownik referatu Powiatowy Urząd Pracy
ul. Poniatowskiego 6 Jarosław
+48 16 623 41 52
+48 16 734 11 11 wew. 254

Referat Instrumentów Rynku Pracy (RZ)

Kierownik referatu 204 +48 16 734 11 11 wew. 204

Samodzielne stanowisko ds. analiz rynku pracy (OS)

Stanowisko Nr pokoju Nr tel.
Specjalista ds. analiz rynku pracy 208 +48 16 734 11 11 wew. 279

Samodzielne stanowisko ds. obsługi teleinformatycznej (OI)

Stanowisko Nr pokoju Nr tel.
Inspektor ochrony danych
Jerzy Dubaj
208 +48 16 734 11 11 wew. 277
iod@jaroslaw.praca.gov.pl
Informatyk 208 +48 16 734 11 11 wew. 278

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Stanowisko Nr pokoju Nr tel. Adres email.
Koordynator dostepnosci 208 +48 16 734 11 11 wew. 278 dostepnosc@jaroslaw.praca.gov.pl

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę