Wydziały - Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu


Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu jako jednostka organizacyjna powiatu wchodzi w skład administracji zespolonej Powiatu Jarosławskiego.

Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką sektora finansów publicznych działającą w formie jednostki budżetowej. Nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Zarząd Powiatu Jarosławskiego. Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Struktura organizacyjna PUP

Kierownictwo urzędu

Stanowisko Imię
i nazwisko
Nr pokoju Nr wewnętrzny
Dyrektor Jan Wygnaniec   109
Z-ca Dyrektora d.s działań aktywizacyjnych Olimpia Szpunar  106 109

Wydział Organizacyjno - Administracyjny (PO)

Stanowisko Nr pokoju Nr wewnętrzny
Kierownik wydziału 201 134

Wydział Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń (PE)

Stanowisko Nr pokoju Nr wewnętrzny
Kierownik wydziału 301 120
Z-ca Kierownika wydziału 301 128

Wydział Finansowo - Księgowy (PF)

Stanowisko Nr pokoju Nr wewnętrzny
Główny księgowy 310 136
Z-ca Głównego ksiegowego 311 146

Wydział Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) wraz z wchodzącymi w jego skład referatami

Stanowisko Nr pokoju Nr wewnętrzny
Kierownik wydziału 204 159

Referat Obsługi Klienta Indywidualnego (RB)

Kierownik referatu 206 119

Referat Obsługi Klienta Instytucjonalnego (RP)

Kierownik referatu Filia Urzędu Pracy
ul. Poniatowskiego 6 Jarosław
16 623 41 52

Referat Instrumentów Rynku Pracy (RZ)

Kierownik referatu 204 138

Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej PUP (OP)

Stanowisko Nr pokoju Nr wewnętrzny
Radca prawny 109 124

Samodzielne stanowisko ds. analiz rynku pracy (OS)

Stanowisko Nr pokoju Nr wewnętrzny
Specjalista ds. analiz rynku pracy 208 130

Samodzielne stanowisko ds. obsługi teleinformatycznej (OI)

Stanowisko Nr pokoju Nr wewnętrzny
Inspektor ochrony danych 208 155
Informatyk 208 133

 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę