Dane kontaktowe - Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu


Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu - dane teleadresowe
Adres ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław
Telefon +48 16 62 12 188
Faks +48 16 62 12 188 wewn. 116
e-mail pup@jaroslaw.praca.gov.pl
rzjr@praca.gov.pl
Adres skrytki ePUAP /PUP_Jaroslaw/SkrytkaESP

filia Powiatowego Urzędu Pracy

Adres ul. Poniatowskiego 6, 37-500 Jarosław
Telefon +48 16 62 34 152
504 949 686,  504 949 776
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek - piątek  700 - 1500
Godziny przyjmowania intresantów
poniedziałek - piątek  800 - 1400
 

Korespondencja z Urzędem

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję - (podanie, żądanie, wyjaśnienie, odwołanie, zażalenie) o której mowa w art. 63 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2018.2096  z dnia 2018.11.05 z późn. zm.) otrzymanę drogą elektroniczną, która nie spełnia wymogów okreslonych w art. 63 par. 2 ww. ustawy.
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
  • osoby (imię i nazwisko) od której pochodzą,
  • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu) tej osoby,
  • przedmiot sprawy, której dotyczy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę