Informacje urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu


Nagłówek

Informacje

Targi pracy i edukacji w Przeworsku

Informacja o rozpoczęciu realizacji dwóch projektów konkursowych pt. „Moja przyszłość” i „Przystanek praca”.

    Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu rozpoczyna realizację dwóch projektów konkursowych pt. „Moja przyszłość" i „Przystanek praca".   Projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje, ze w dniu 24.12.2018 r. (wigilia) urząd będzie nieczynny. Urząd czynny będzie w dniu 1.12.2018 r.(sobota). ...

Zakończenie przyjmowania wniosków na bon szkoleniowy.

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje, o zakończeniu w dniu 18.10.2018 r. przyjmowania wniosków na bon szkoleniowy w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych  pozostających bez pracy w powiecie jarosławskim...

Zasiłek dla bezrobotnych na obszarze powiatu w 2019 roku przez 365 dni

W 2019 roku na terenie powiatu jarosławskiego okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych będzie wynosił 365 dni , jeśli zostaną spełnione warunki do nabycia prawa do zasiłku określone w art. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004...

Komunikat dla byłych pracowników firmy „BEZPIECZNY LIST” Sp. z o.o. w Chlebni

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje o możliwości złożenia przez byłych pracowników „BEZPIECZNY LIST" Sp. z o.o. w Chlebni wniosków do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o wypłatę ze środków Funduszu...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jarosławskim (III)

Projekt realizowany z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu realizuje projekt  "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jarosławskim (III)"  w...

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia ze środków POWER (III)

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia. Umowa będzie realizowana z  projektu „ Aktywizacja osób...

Waloryzacja kwot zasiłków dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje, że w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, który w...

Informacja

Ponowny nabór wniosków o skierowanie na szkolenia indywidualne oraz o przyznanie bonu szkoleniowego dla bezrobotnych do 30 roku życia zostanie prawdopodobnie ogłoszony w połowie maja bieżącego roku. ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 25 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę