Informacje urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu


Nagłówek

Informacje

Informacja

W dniu 30.01.2019 r. rejestracja osób bezrobotnych obywać się będzie do godz. 11.30. Za utrudnienia przepraszamy  

Rekrutacja do projektu „Moja przyszłość”

Rekrutacja do projektu „Moja przyszłość"   Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia, należące co najmniej do jednej z następujących grup: osoby po 50 roku życia, osoby...

Rekrutacja do projektu „Przystanek praca”

Do udziału w projekcie zapraszamy wyłącznie kobiety w wieku od 29 roku życia zarejestrowane w PUP w Jarosławiu. Formularze rekrutacyjne można pobrać poniżej lub odebrać u swojego doradcy klienta indywidualnego. ...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację staży w ramach projektu „Przystanek praca”

  Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację staży i prac interwencyjnych w ramach projektu „Moja przyszłość”

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację staży i prac interwencyjnych w ramach projektu „Moja przyszłość"   Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Informacja o rozpoczęciu realizacji dwóch projektów konkursowych pt. „Moja przyszłość” i „Przystanek praca”.

    Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu rozpoczyna realizację dwóch projektów konkursowych pt. „Moja przyszłość" i „Przystanek praca".   Projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Zasiłek dla bezrobotnych na obszarze powiatu w 2019 roku przez 365 dni

W 2019 roku na terenie powiatu jarosławskiego okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych będzie wynosił 365 dni , jeśli zostaną spełnione warunki do nabycia prawa do zasiłku określone w art. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004...

Komunikat dla byłych pracowników firmy „BEZPIECZNY LIST” Sp. z o.o. w Chlebni

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje o możliwości złożenia przez byłych pracowników „BEZPIECZNY LIST" Sp. z o.o. w Chlebni wniosków do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o wypłatę ze środków Funduszu...

Informacja

Ponowny nabór wniosków o skierowanie na szkolenia indywidualne oraz o przyznanie bonu szkoleniowego dla bezrobotnych do 30 roku życia zostanie prawdopodobnie ogłoszony w połowie maja bieżącego roku. ...

PUP w Jarosławiu pozyskał środki z PFRON na aktywizację osób bezrobotnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje, że Uchwałą Nr XLVI/305/2018 Rady Powiatu Jarosławskiego uzyskał środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 263 000,00 zł na rehabilitację...

Wyświetlanie 1 - 10 z 24 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę