Informacje urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu


Nagłówek

Informacje

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

W dniu 28.09.2018 r. (piątek) o godzinie 12.00 Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu organizuje spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. ...

Nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia ze środków POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia. Umowa będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Komunikat dla byłych pracowników firmy „BEZPIECZNY LIST” Sp. z o.o. w Chlebni

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje o możliwości złożenia przez byłych pracowników „BEZPIECZNY LIST" Sp. z o.o. w Chlebni wniosków do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o wypłatę ze środków Funduszu...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jarosławskim (III)

Projekt realizowany z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu realizuje projekt  "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jarosławskim (III)"  w...

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia ze środków PO WER (III)

Projekt realizowany z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku...

Informacja o możliwości składania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje o możliwości składania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne ze środków Funduszu Pracy. Nabór wniosków potrwa od 14.06.2018 r. do 31.10.2018 r. O skierowanie...

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia ze środków POWER (III)

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia. Umowa będzie realizowana z  projektu „ Aktywizacja osób...

Waloryzacja kwot zasiłków dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje, że w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, który w...

Wakacje z Doradcą Zawodowym

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu zaprasza studentów i absolwentów (zarejestrowanych  w tut. Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy) na wakacyjne konsultacje z doradcą zawodowym.   Połącz...

Informacja

Ponowny nabór wniosków o skierowanie na szkolenia indywidualne oraz o przyznanie bonu szkoleniowego dla bezrobotnych do 30 roku życia zostanie prawdopodobnie ogłoszony w połowie maja bieżącego roku. ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 25 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę