Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Nagłówek

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Nagłówek

Aktualne nabory

Nagłówek

Informacje

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Nagłówek

Oferty pracy

Oferty pracy

Nagłówek

Usługi elektroniczne

Logo - profil zaufany

Nagłówek

Dane kontaktowe


Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu
 
Adres ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław
 
Telefon +48 16 734 11 11
 
Faks +48 16 621 21 88 wewn. 116
   


Formy korespondencji

Adres do doręczeń elektronicznych:
e-Doręczenia
AE:PL-68264-13556-CJJRC-24
Poczta e-mail pup@jaroslaw.praca.gov.pl
rzjr@praca.gov.pl

Skrytka podawcza ePUAP

/PUP_Jaroslaw/SkrytkaESP

Portal praca.gov.pl

https://praca.gov.pl

Poczta tradycyjna

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza znajduje się przy drzwiach wejściowych przy ul. Słowackiego 2. W skrzynce można pozostawiać korespondencję. Prosimy, aby składane dokumenty były trwale spięte lub znajdowały się w kopertach wraz z podanym w sposób czytelny aktualnym numerem telefonu oraz adresem e-mail. Proszę nie wrzucać dokumentów w koszulkach plastikowych. Skrzynka opróżniana jest każdego dnia roboczego o godzinie 7.00 oraz o godz. 14.50. Dokumenty wpływające po godzinie 14.50 otrzymują datę wpływu dnia następnego.

Godziny pracy Urzędu
 
poniedziałek - piątek  700 - 1500

Godziny przyjmowania intresantów
 
poniedziałek - piątek  800 - 1400

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę