Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
Formy kontaktu
 1. Telefon – 16 734 11 11 – spis najważniejszych telefonów
 2. Fax 16 621 21 88 wew. 116
 3. Poczta e-mail – rzjr@praca.gov.plpup@jaroslaw.praca.gov.pl  
 4. Skrzynka podawcza e-PUAP (adres skrytki: /PUP_Jaroslaw/SkrytkaESP)
 5. Portal praca.gov.pl
 6. Poczta tradycyjna (Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu, ul. Słowackiego 2, 37‑500 Jarosław)
 7. Skrzynka pocztowa znajdująca się przed budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu (dostępna 24h na dobę). W skrzynce można pozostawiać korespondencję. Prosimy, aby składane dokumenty były trwale spięte lub znajdowały się w kopertach wraz z podanym w sposób czytelny aktualnym numerem telefonu oraz adresem e-mail. Proszę nie wrzucać dokumentów w koszulkach plastikowych. Skrzynka opróżniana jest każdego dnia roboczego o godzinie 7.00 oraz o godz. 14.50. Dokumenty wpływające po godzinie 14.50 otrzymują datę wpływu dnia następnego. Dokumenty wpływające do urzędu podlegają 24h kwarantannie; 
SPOSOBY REJESTRACJI JAKO OSOBA BEZROBOTNA LUB POSZUKUJĄCA PRACY  (osobom powracającym z zagranicy zalecamy wybranie rejestracji w sposób opisany w pkt. 2 lit. a – bez przychodzenia do urzędu):
 1. Bezpośrednio w urzędzie pracy - uwaga ten sposób rejestracji może wiązać się z oczekiwaniem w kolejce – bez gwarancji zarejestrowania w danym dniu. Warunkiem zarejestrowania jest posiadanie kompletu wymaganych dokumentów.
Rejestracja osobista odbywa się w godzinach od 8 do 14 (oznacza to, że ostatnie osoby do rejestracji wchodzą o godzinie 13.50). Taki sposób postępowania jest związany z tym, że rejestracja osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy średnio trwa ok. 30 min. Jednak zdarzają się sytuacje, że rejestracja może trwać nawet godzinę. Ponadto, w godzinach od 11.00 do 11.20 jest przerwa w obsłudze osób.
 1. Przez portal praca.gov.pl:
 1. Pełna rejestracja z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym data wysłania wniosku przez portal praca.gov.pl to data rejestracji
 2. Zgłoszenie do rejestracji – nie jest wymagany podpis elektroniczny - data wysłania wniosku NIE JEST DATĄ REJESTRACJI.
Ten sposób rejestracji nie wymaga podpisania wniosku o dokonanie rejestracji wraz z załącznikami kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Dokumenty wymagane do rejestracji należy dostarczyć podczas ustalonej wizyty w powiatowym urzędzie pracy w celu dokończenia rejestracji. Brak kompletu dokumentów uniemożliwi zakończenie rejestracji.
 

Nagłówek

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Nagłówek

Aktualne nabory

Nagłówek

Informacje

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Nagłówek

Oferty pracy

Oferty pracy

Nagłówek

Usługi elektroniczne

Logo - profil zaufany

Nagłówek

Dane kontaktowe


Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu
 
Adres ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław
 
Telefon +48 16 734 11 11
 
Faks +48 16 621 21 88 wewn. 116


Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

Adres ul. Poniatowskiego 6,
37-500 Jarosław
Telefon +48 16 62 34 152
+48 16 73 41 111


Formy korespondencji

Poczta e-mail pup@jaroslaw.praca.gov.pl
rzjr@praca.gov.pl

Skrytka podawcza ePUAP

/PUP_Jaroslaw/SkrytkaESP

Portal praca.gov.pl

https://praca.gov.pl

Poczta tradycyjna

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza znajduje się przy drzwiach wejściowych przy ul. Słowackiego 2. W skrzynce można pozostawiać korespondencję. Prosimy, aby składane dokumenty były trwale spięte lub znajdowały się w kopertach wraz z podanym w sposób czytelny aktualnym numerem telefonu oraz adresem e-mail. Proszę nie wrzucać dokumentów w koszulkach plastikowych. Skrzynka opróżniana jest każdego dnia roboczego o godzinie 7.00 oraz o godz. 14.50. Dokumenty wpływające po godzinie 14.50 otrzymują datę wpływu dnia następnego. Dokumenty wpływające do urzędu podlegają 24h kwarantannie.

Godziny pracy Urzędu
 
poniedziałek - piątek  700 - 1500

Godziny przyjmowania intresantów
 
poniedziałek - piątek  800 - 1400

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę