Informacje urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu


Nagłówek

Informacje

Powrót

Uwaga! Nabór ciągły wniosków dla organizacji pozarządowych lub podmiotów o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę