Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu


Aktualne nabory

Nagłówek

Informacje

Informacja o naborze formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu realizowanego przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Informacja o naborze formularzy zgłoszeniowych na dofinansowanie na szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw z subregionu przemyskiego w ramach projektu realizowanego przez Przemyską Agencję Rozwoju...

Informacja o rozpoczęciu realizacji dwóch projektów konkursowych pt. „Moja przyszłość” i „Przystanek praca”.

    Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu rozpoczyna realizację dwóch projektów konkursowych pt. „Moja przyszłość" i „Przystanek praca".   Projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje, ze w dniu 24.12.2018 r. (wigilia) urząd będzie nieczynny. Urząd czynny będzie w dniu 1.12.2018 r.(sobota).

Zakończenie przyjmowania wniosków na bon szkoleniowy.

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje, o zakończeniu w dniu 18.10.2018 r. przyjmowania wniosków na bon szkoleniowy w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych  pozostających bez pracy w powiecie jarosławskim...

Zasiłek dla bezrobotnych na obszarze powiatu w 2019 roku przez 365 dni

W 2019 roku na terenie powiatu jarosławskiego okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych będzie wynosił 365 dni , jeśli zostaną spełnione warunki do nabycia prawa do zasiłku określone w art. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004...

Komunikat dla byłych pracowników firmy „BEZPIECZNY LIST” Sp. z o.o. w Chlebni

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje o możliwości złożenia przez byłych pracowników „BEZPIECZNY LIST" Sp. z o.o. w Chlebni wniosków do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o wypłatę ze środków Funduszu...

Waloryzacja kwot zasiłków dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje, że w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, który w...

Informacja

Ponowny nabór wniosków o skierowanie na szkolenia indywidualne oraz o przyznanie bonu szkoleniowego dla bezrobotnych do 30 roku życia zostanie prawdopodobnie ogłoszony w połowie maja bieżącego roku. ...

PUP w Jarosławiu pozyskał środki z PFRON na aktywizację osób bezrobotnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje, że Uchwałą Nr XLVI/305/2018 Rady Powiatu Jarosławskiego uzyskał środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 263 000,00 zł na rehabilitację...

Poradnik “Jak zarejestrować oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi”

W celu ułatwienia podmiotom powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi wprowadzania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu przygotował Poradnik "Jak zarejestrować...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Nagłówek

Oferty pracy

Oferty pracy

Nagłówek

Usługi elektroniczne

Logo - profil zaufany

Nagłówek

Akty prawne

Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

Nagłówek

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu
Adres ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław
Telefon +48 16 62 12 188
Faks +48 16 62 12 188 wewn. 116
e-mail pup@jaroslaw.pl
rzjr@praca.gov.pl
Adres skrytki ePUAP /PUP_Jaroslaw/SkrytkaESP

filia Powiatowego Urzędu Pracy

Adres ul. Poniatowskiego 6, 37-500 Jarosław
Telefon 16-623-41-52
504-949-686,  504-949-776
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek - piątek  7.00 - 15.00
Godziny przyjmowania intresantów
poniedziałek - piątek  8.00 - 14.00

Partnerstwo Lokalne

Partnerstwo lokalne

Ochrona Danych Osobowych

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę