Partnerstwo lokalne - Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu


Partnerstwo Lokalne w Powiecie Jarosławskim

Konferencja w ramach budowania Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Ożywienia Społeczno-Gospodarczego i Aktywizacji Rynku Pracy w Powiecie Jarosławskim

    Starosta Jarosławski Tadeusz Chrzan , Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu Jan Wygnaniec oraz Dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu Dorota Wierzbińska- Dubaj otworzyli w dniu 27 września br. Konferencję pt." Wspierający Pracodawcy w kształceniu...

VI konferencjia Partnerstwa Lokalnego - zakończenie

Szóste spotkanie  w ramach Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno- gospodarczego  i aktywizacji  rynku pracy w powiecie jarosławskim odbyło się 7 grudnia br.  w...

Konferencja V - Partnerstwo Lokalne w Powiecie Jarosławskim

Rozwijanie inicjatyw i pomysłów na rzecz przeobrażeń Ziemi Jarosławskiej w sferze zmian na rynku pracy, uczestnictwa w kulturze i innych dziedzinach życia społecznego to...

Konferencja IV - Przyszłość oparta na „burzy mózgów”

     Każda kolejna konferencja organizowana dzięki profesjonalnej współpracy Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy, przedstawicieli oświaty, środowiska...

Konferencja III - Z myślą o przyszłości ziemi jarosławskiej i jej transformacji

Jak wzmocnić integrację organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury i oświaty, pozytywnie zorientowanych...

Konferencja II - Partnerstwo Lokalne w powiecie jarosławskim

Starosta Powiatu Jarosławskiego oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu są inicjatorami „Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno– gospodarczego i...

Konferencja I - Partnerstwo Lokalne w powiecie jarosławskim

Powiat Jarosławski i Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu są inicjatorami  „Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w powiecie...

Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu zaangażowani w tworzenie Partnerstwa Lokalnego

Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu zaangażowani w tworzenie Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno – gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w powiecie jarosławskim: 1 Wygnaniec Jan - Dyrektor 2 Szpunar Olimpia - Z-ca Dyrektora 3 Czajkowski...

Partnerstwo Lokalne na rzecz ożywienia społeczno – gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w powiecie jarosławskim

Starosta Powiatu Jarosławskiego oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu przystąpili do budowania Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno – gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w powiecie jarosławskim. Partnerami tego przedsięwzięcia są również: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna,...

Umowa Partnerstwa Lokalnego

Umowa Partnerstwa Lokalnego pn. „Partnerstwo Lokalne na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w powiecie jarosławskim" Załączniki umowa partnerska.pdf

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę