Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu


Aktualne nabory

Nagłówek

Informacje

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych ze środków rezerwy ministra właściwego ds. pracy dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych ze środków rezerwy ministra właściwego ds. pracy dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi.   NABÓR  WNIOSKÓW ...

Nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych ze środków rezerwy ministra właściwego ds. pracy dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych ze środków rezerwy ministra właściwego ds. pracy dla osób bezrobotnych zamieszkujących...

Nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia

Projekt realizowany z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia....

Nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 29 roku życia. Umowa będzie realizowana w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jarosławskim (III)

Projekt realizowany z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu realizuje projekt  "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jarosławskim (III)"  w...

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia ze środków PO WER (III)

Projekt realizowany z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku...

Informacja o możliwości składania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje o możliwości składania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne ze środków Funduszu Pracy. Nabór wniosków potrwa od 14.06.2018 r. do 15.09.2018 r. O skierowanie...

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia ze środków POWER (III)

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia ze środków POWER (III) Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje o możliwości składania wniosków...

Waloryzacja kwot zasiłków dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje, że w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, który w...

Wakacje z Doradcą Zawodowym

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu zaprasza studentów i absolwentów (zarejestrowanych  w tut. Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy) na wakacyjne konsultacje z doradcą zawodowym.   Połącz...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Nagłówek

Oferty pracy

Oferty pracy

Nagłówek

Usługi elektroniczne

Logo - profil zaufany

Nagłówek

Akty prawne

Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

Nagłówek

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu
Adres ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław
Telefon +48 16 62 12 188
Faks +48 16 62 12 188 wewn. 116
e-mail pup@jaroslaw.pl
rzjr@praca.gov.pl
Adres skrytki ePUAP /PUP_Jaroslaw/SkrytkaESP

filia Powiatowego Urzędu Pracy

Adres ul. Poniatowskiego 6, 37-500 Jarosław
Telefon 16-623-41-52
504-949-686,  504-949-776
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek - piątek  7.00 - 15.00
Godziny przyjmowania intresantów
poniedziałek - piątek  8.00 - 14.00

Partnerstwo Lokalne

Partnerstwo lokalne

Ochrona Danych Osobowych

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę