Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu


Nagłówek

Informacje

Informacja

W dniu 30.01.2019 r. rejestracja osób bezrobotnych obywać się będzie do godz. 11.30. Za utrudnienia przepraszamy  

Rekrutacja do projektu „Moja przyszłość”

Rekrutacja do projektu „Moja przyszłość"   Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia, należące co najmniej do jednej z następujących grup: osoby po 50 roku życia, osoby...

Rekrutacja do projektu „Przystanek praca”

Do udziału w projekcie zapraszamy wyłącznie kobiety w wieku od 29 roku życia zarejestrowane w PUP w Jarosławiu. Formularze rekrutacyjne można pobrać poniżej lub odebrać u swojego doradcy klienta indywidualnego. ...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację staży w ramach projektu „Przystanek praca”

  Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację staży i prac interwencyjnych w ramach projektu „Moja przyszłość”

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o organizację staży i prac interwencyjnych w ramach projektu „Moja przyszłość"   Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Informacja o rozpoczęciu realizacji dwóch projektów konkursowych pt. „Moja przyszłość” i „Przystanek praca”.

    Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu rozpoczyna realizację dwóch projektów konkursowych pt. „Moja przyszłość" i „Przystanek praca".   Projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Zasiłek dla bezrobotnych na obszarze powiatu w 2019 roku przez 365 dni

W 2019 roku na terenie powiatu jarosławskiego okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych będzie wynosił 365 dni , jeśli zostaną spełnione warunki do nabycia prawa do zasiłku określone w art. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004...

Komunikat dla byłych pracowników firmy „BEZPIECZNY LIST” Sp. z o.o. w Chlebni

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje o możliwości złożenia przez byłych pracowników „BEZPIECZNY LIST" Sp. z o.o. w Chlebni wniosków do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o wypłatę ze środków Funduszu...

Informacja

Ponowny nabór wniosków o skierowanie na szkolenia indywidualne oraz o przyznanie bonu szkoleniowego dla bezrobotnych do 30 roku życia zostanie prawdopodobnie ogłoszony w połowie maja bieżącego roku. ...

PUP w Jarosławiu pozyskał środki z PFRON na aktywizację osób bezrobotnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje, że Uchwałą Nr XLVI/305/2018 Rady Powiatu Jarosławskiego uzyskał środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 263 000,00 zł na rehabilitację...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Nagłówek

Oferty pracy

Oferty pracy

Nagłówek

Usługi elektroniczne

Logo - profil zaufany

Nagłówek

Akty prawne

Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

Nagłówek

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu
Adres ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław
Telefon +48 16 62 12 188
Faks +48 16 62 12 188 wewn. 116
e-mail pup@jaroslaw.pl
rzjr@praca.gov.pl
Adres skrytki ePUAP /PUP_Jaroslaw/SkrytkaESP

filia Powiatowego Urzędu Pracy

Adres ul. Poniatowskiego 6, 37-500 Jarosław
Telefon 16-623-41-52
504-949-686,  504-949-776
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek - piątek  7.00 - 15.00
Godziny przyjmowania intresantów
poniedziałek - piątek  8.00 - 14.00

Partnerstwo Lokalne

Partnerstwo lokalne

Ochrona Danych Osobowych

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę