Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu


Aktualne nabory

Nagłówek

Informacje

Zakończenie przyjmowania wniosków na bon szkoleniowy.

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje, o zakończeniu w dniu 18.10.2018 r. przyjmowania wniosków na bon szkoleniowy w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych  pozostających bez pracy w powiecie jarosławskim...

Nabór wniosków o refundację wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jarosławskim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków o refundację wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020...

Nabór na działalność gospodarczą dla osób powyżej 29 roku życia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 29 roku życia. Umowa będzie realizowana w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej...

Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Informujemy, iż w związku z pojawieniem się oszczędności w kwocie 400,00 złotych na realizację kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków Funduszu Pracy z rezerwy Krajowego Funduszu...

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Informujemy, iż w związku z pojawieniem się oszczędności w kwocie 4.329,00 zł na realizację kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w roku 2018. W...

Nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia ze środków POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia. Umowa będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Zasiłek dla bezrobotnych na obszarze powiatu w 2019 roku przez 365 dni

W 2019 roku na terenie powiatu jarosławskiego okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych będzie wynosił 365 dni , jeśli zostaną spełnione warunki do nabycia prawa do zasiłku określone w art. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004...

Komunikat dla byłych pracowników firmy „BEZPIECZNY LIST” Sp. z o.o. w Chlebni

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje o możliwości złożenia przez byłych pracowników „BEZPIECZNY LIST" Sp. z o.o. w Chlebni wniosków do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o wypłatę ze środków Funduszu...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jarosławskim (III)

Projekt realizowany z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu realizuje projekt  "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jarosławskim (III)"  w...

Informacja o możliwości składania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje o możliwości składania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne ze środków Funduszu Pracy. Nabór wniosków potrwa od 14.06.2018 r. do 31.10.2018 r. O skierowanie...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Nagłówek

Oferty pracy

Oferty pracy

Nagłówek

Usługi elektroniczne

Logo - profil zaufany

Nagłówek

Akty prawne

Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

Nagłówek

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu
Adres ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław
Telefon +48 16 62 12 188
Faks +48 16 62 12 188 wewn. 116
e-mail pup@jaroslaw.pl
rzjr@praca.gov.pl
Adres skrytki ePUAP /PUP_Jaroslaw/SkrytkaESP

filia Powiatowego Urzędu Pracy

Adres ul. Poniatowskiego 6, 37-500 Jarosław
Telefon 16-623-41-52
504-949-686,  504-949-776
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek - piątek  7.00 - 15.00
Godziny przyjmowania intresantów
poniedziałek - piątek  8.00 - 14.00

Partnerstwo Lokalne

Partnerstwo lokalne

Ochrona Danych Osobowych

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę